Algemene voorwaarden

ljl-icon-character@4x-8
01 Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lach je Lens aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder, gelden niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een opdracht van de huurder geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van de verhuurder.

02 Betalingsvoorwaarden
Voor de huur van een photobooth van Lach je Lens wordt geen aanbetaling vereist. De betaling van het gehele bedrag dient zes weken voor de vastgelegde datum te worden voldaan.

03 Annulering van de huur
Bij annulering van de overeenkomst is de huurder het volgende aan Lach je Lens verschuldigd: 03.1 Tot 45 dagen vóór de overeengekomen datum van het evenement: 15% van het totale huurbedrag met een minimum bedrag van 150 euro. 03.2 Binnen een periode van 45 dagen tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van het evenement: 50% het totale huurbedrag. 03.3 Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang evenement tot de dag vóór het evenement 75% van het totale huurbedrag. 03.4 Bij annulering op de dag van het evenement: Het volledige huurbedrag.

04 Installatie en afbouwen van de Lach je Lens photobooth
04.1. Lach je Lens zal ongeveer één uur voor de afgesproken huurperiode arriveren op de afgesproken locatie tenzij anders overeengekomen is met de huurder. Wanneer Lach je Lens eerder op de locatie aanwezig dient te zijn geldt hiervoor toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode. 04.2. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van de komst en aankomsttijd van Lach je Lens. 04.3. Indien nodig verwacht Lach je Lens assistentie van de huurder of locatie bij de installatie van de photobooth. 04.4. De Lach je Lens photobooth zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode worden aafgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder. Wanneer Lach je Lens later af dient te bouwen geldt hiervoor toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode.

05 Toegang op adres en locatie
05.1. Plaatsing en installatie van de photobooth is altijd op de begane grond, tenzij de photobooth met behulp van een lift naar een andere verdieping kan worden verplaatst. De huurder is verantwoordelijk voor het checken van de juiste afmetingen van de lift. 05.2. Lach je Lens is niet verantwoordelijk wanneer de photobooth niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie eisen welke vooraf gecommuniceerd zijn. 05.3. De photobooth dient altijd op een droge beschutte plek te kunnen worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de photobooth niet beschut en/of droog geïnstalleerd kan worden op de locatie behoudt Lach je Lens zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van de huurder komen. 05.4. De (ingang van de) locatie dient bereikbaar te zijn voor een werk bus met aanhanger.

06 Huurperiode
06.1. De afgesproken huurperiode is standaard een aaneengesloten periode van 4 uur, tenzij anders afgesproken en overeengekomen tussen de huurder en Lach je Lens. 06.2. De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen op de afgesproken eindtijd. 06.3. Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd. 06.4. Wanneer de huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen kan dit met de aanwezige medewerker van Lach je Lens worden besproken en indien akkoord gegeven door de medewerker daadwerkelijk verlengd worden.

07 Overmacht
07.1. Lach je Lens zal er alles aan doen om op de locatie te aan te komen. Indien er zich omstandigheden voor doen die buiten de macht van Lach je Lens waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bijvoorbeeld extreme weeromstandigheden of voertuigproblemen), zal Lach je lens de huurder en/of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Wanneer Lach je Lens de locatie niet kan bereiken door een van de bovenstaande redenen zal een volledige teruggave van het huurbedrag gedaan worden. 07.2. Wanneer Lach je Lens niet op de afgesproken tijd arriveert door omstandigheden als vertraging door file of voertuigproblemen zal Lach je Lens de overeengekomen eindtijd aanpassen om toch aan de afgesproken periode te komen. Wanneer dit niet mogelijk is zal de vertraagde tijd door Lach je Lens gecompenseerd worden in verhouding tot het aantal gehuurde uren.

08 Beëindiging van de huur
08.1. Lach je Lens behoudt zich het recht de huurperiode van de photobooth voortijdig te beëindigen wanneer; Er dreigend gedrag voordoet tegen een of meer medewerkers van Lach je Lens of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie. Er misbruik gemaakt wordt van de photobooth of andere materialen die toebehoren aan Lach je Lens door aanwezigen op de locatie. Er materiaal van Lach je Lens wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie op het evenement. 08.2. Indien er door Lach je Lens wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur door een van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten worden voldaan door de huurder en zal Lach je Lens de resterende huurperiode niet compenseren. N.B. Lach je Lens zal er alles aan doen om samen met de huurder en/of locatie het voorval op te lossen voordat wordt overgegaan tot beëindiging van de huur.

09 Schade
Bij elke vorm van schade aan de photobooth of ander materiaal van lach je lens, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement (met uitzondering van medewerkers van Lach je Lens) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.

10 Technische problemen
Wanneer er zich technische problemen van elke aard voordoen aan de photobooth zal de periode dat deze buiten gebruik is geweest vergoeden naar verhouding van de tijd dat deze buiten gebruik is geweest en het factuurbedrag.

Algemene voorwaarden | Lach je Lens ® | 6 juni 2016